Sensei Chandana Muthunayake erhält Shihan Titel

Sensei Chandana Muthunayake erhält Shihan Titel

Sensei Chandana Muthunayake erhält Shihan Titel von Kancho Joko Ninomiya